Katthemmet Kompis

Skapad: 2018-10-15

Vi är en No-Kill Förening

Katthemmet Kompis har gått med i Svekatt och har därmed blivit en No-Kill Förening.

Svekatt är ett omfattande förbund för kattskyddsorganisationer som arbetar för alla katters lika värde och rätt till ett gott liv.

Att vara en No-Kill Förening innebär att man inte avlivar friska katter eller sjuka katter som går att behandla och det gäller oavsett om katten i fråga är skygg, förvildad eller har andra problem.

Vi är en No-Kill Förening

Istället för att avliva katten kan man istället hjälpa den genom att kombinera en rad olika åtgärder för att ge katten en ny chans och är en viktig markering för att höja kattens status i Sverige om vi ska kunna komma tillrätta med problemet med hemlösa katter.

En del åtgärder man kan vidta är bland annat:

  • Bedriva omplaceringsverksamhet via katthem eller liknande.
  • Jobba med socialisering av skygga och förvildade katter för att bättre anpassa dem till ett bra liv med människor.
  • Arbeta med åtgärder och rådgivning för att komma tillrätta med beteendeproblem.
  • Kastrerings- och id-märkningskampanjer där kattägare kan erbjudas att kastrera sin katt mot en lägre kostnad.
  • Informera kattägare och allmänhet för att höja kattens status och öka kunskapen om bra katthållning och om vikten av att kastrera, id-märka och registrera sin katt samt motverka oseriös avel
  • Uppmuntra människor att adoptera en katt från en djurskyddsorganisation.
  • Tillämpa TNR (Trap-Neuter-Return) vilket innebär att man man fångar in hemlösa katter, kastrerar, vaccinerar och id-märker dem samt undersöks av veterinär. Katter som är lämpliga att omplaceras kan få nya hem medan övriga släpps ut i kolonin som sköts om av volontärer. Volontärerna ser till att katterna får mat och vatten dagligen och har varma och torra sovplatser. Katternas hälsa övervakas liksom om det kommer in nya katter till kolonin. Ägarna till katterna eftersöks alltid.
Vi är en No-Kill Förening

Relaterade länkar

Mer information på Svekatts hemsida »