Kattsjukdomar

Vilka sjukdomar som är vanligast hos katter beror delvis på ålder och ras. Sjukdomar som många äldre katter får kan exempelvis vara mycket sällsynta hos de yngre. Mellan en ålder av 10 och 12 år räknas en katt som ”senior” och kroppen börjar åldras och risken för sjukdomar ökar. Tre av de vanliga sjukdomarna är FORL, Diarré och Kattpest.

FORL

FORL är en ganska vanlig sjukdom hos katter och innebär att de angripna tänderna måste dras bort. Man kan se att sjukdomen fått fäste genom att tandens emalj får skador. Tanden kan även brytas av i närheten av tandköttet. I detta fall får katten mycket ont.

Kattsjukdomar FORL

Det kan även märkas genom att katten:

  • slutar äta eller äter betydligt mindre
  • har dålig andedräkt
  • har skador på tänderna
  • har inflammerat tandkött

I det fall en katt har FORL så måste tänderna som är angripna dras ut då det inte går att motverka detta på annat sätt. Man bör även genomföra en röntgen för att därigenom hitta andra begynnande angrepp som inte går att se okulärt. Angrepp kan nämligen finnas under tandköttskanten.
Några tydliga orsaker till att FORL uppstår finns inte.

FORL är en av de sjukdomar där försäkringsbolagen har tydligt olika försäkringsskydd. Ofta så lyfts just FORL fram som ett exempel på ett vanligt undantag från försäkringsskyddet. Eftersom det är en tandsjukdom väljer vissa att ha sjukdomen som ett undantag medan andra har inkluderat sjukdomen i veterinärvårdsförsäkringen.

Diarré

Diarré är en av de vanligaste orsakerna till veterinärbesök. Den vanligaste orsaken är att katten fått i sig något olämpligt. Ofta går det över på någon dag men kvarstår problemet bör man uppsöka veterinär. Detta gäller även om avföringen är onormalt hård.

Kattsjukdomar Diarré

Hur allvarlig diarrén är beror delvis på om det är tunntarmsdiarré eller tjocktarmsdiarré. Vid tunntarmsdiarré består avföringen av lös vätska och om det kommer blod bör man uppsöka veterinärvård direkt. Orsaken att tunntarmen fyller så stor funktion gällande att ta upp näring, vitaminer och vätska. Försäkringsbolaget Agria nämner att 65 % av kattens immunförsvar sitter i denna tarm.

Vid tjocktarmsdiarré kommer katten att bajsa ofta samtidigt som mängden minskar över tid. Här kan en ändrad kost göra skillnad. Om det däremot behövs fibrer eller mera lättsmält kost får man prova sig fram med. Denna diarré är inte lika farlig som tunntarmsdiarrén .

Eftersom katten förlorar mycket vätska vid diarré bör man se till att katten får i sig dubbelt så mycket vätska som vanligt. Ett riktmått är att en frisk katt behöver 0,5 dl vätska per kilo. En rekommendation är att ge vätskeersättning som är blandning av vatten, druvsocker och salt.

Vårdbehov bör sökas vid:

  • Feber, slöhet.
  • Uttorkning. Mycket unga eller gamla katter kan påverkas snabbt av detta.
  • Kräkning av vatten trots att den bara druckit mindre mängder.
  • Om det går att se blod i avföringen eller kräkningar.

Kattpest

Det är parvoviruset som sprider och orsaker kattpest. Det sprids mellan katter men kan även smittas i miljön. Detta inte minst eftersom viruset är mycket tåligt och därmed kan överleva längre tid. En del katter kan bära på viruset (förutsatt att de inte är vaccinerade) utan att några symptom visar sig.

Kattpest

Främst sprids viruset genom avföring men det kan alltså även ske på annat sätt. Även katter som bara är inomhus kan smittas. Detta genom ytterkläder och föremål som vistats utomhus där ovaccinerade katter har varit. Kattpesten hittas främst i områden där många katter inte är vaccinerade.

Får katten kattpest kommer detta att märkas inom 4-5 dagar. Däremot varierar det kraftigt gällande hur sjuk katten blir. Vissa får feber och blir allmänt trötta i några dagar varefter det går över.

Insjuknar katten rejält finns däremot en stor risk för sjukdomsproblem. Bland yngre katter är det relativt många som avlider. Detta kan till och med ske bara några timmar efter att man sett de första symtomen.

Ett problem med kattpest är att det inte finns några exakta symptom som inte kan härledas till andra sjukdomar. Vid undersökning kan man däremot se att katten har ovanligt få vita blodkroppar vilket är mycket vanligt på katter som har kattpest.

Det sättet som tydligt bekräftar sjukdomen är om viruset hittas i kattens avföring. Däremot är det inte säkert att man hittar viruset bara för att katten har kattpest. Vid obduktion brukar man med säkerhet kunna fastslå om katten haft kattpest.

2 Comments

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *